Så fungerar Loratadin

När du drabbas av allergi, mot exempelvis pollen eller pälsdjur, utlöses ett ämne i vävnaderna i kroppen.

Detta ämne kallas histamin, och det är just det ämnet som gör att du upplever besvär som rinnande ögon och näsa, klåda och nysningar. För att få bukt med besvären gäller det att på något sätt motverka den effekt som histamin ger, och ett sätt att göra detta är att använda en antihistamin.

Loratadin är en antihistamin, och det verksamma ämnet som för övrigt också heter loratadin, hjälper till att lindra effekten av det histamin som allergin löst ut i kroppen.

Detta gör att du snabbt kan uppleva lindring när du tar Loratadin mot dina allergibesvär.

Snabb verkan med Loratadin

Trots att Loratadin är ett medel som inte kräver något recept så är det ett medel som ger snabb och märkbar effekt.

Redan cirka 1 timme efter det att du tagit din tablett kommer du troligtvis att märka en tydlig förbättring, och effekten sitter i cirka 24 timmar, vilket innebär att du varje dygn bara behöver ta en tablett, något som förstås är både praktiskt och bra för hälsan.

Om du kommer på att du glömt att ta Loratadin bör du inte försöka kompensera det genom att ta dubbel dos, det är bättre att du följer vanlig dos och tar en tablett eftersom detta brukar räcka för att ge önskvärd effekt.

Kroppen kan påverkas av Loratadin

Bortsett från att Loratadin lindrar allergibesvär påverkar det vanligtvis inte din kropp speciellt mycket.

Vissa användare kan känna sig trötta och sömniga, något som även kan påverka förmågan att köra en bil. Andra biverkningar som räknas som vanliga är huvudvärk och nervositet.

Några biverkningar som är mindre vanliga, som drabbar färre än 1 av 100 patienter, är sömnlöshet och ökad aptit.

Naturligtvis finns även några sällsynta biverkningar och dit hör bland annat yrsel, onormal leverfunktion, snabb hjärtrytm, håravfall och muntorrhet. Detta hör dock till ovanligheterna och visar sig hos färre än 1 av 10 000 patienter som behandlas med Loratadin. Om du trots allt skulle drabbas av någon av dessa biverkningar och upplever detta som ett problem så bör du kontakta din läkare för att få hjälp.

Läkaren kan då berätta hur du ska göra för att undvika dessa biverkningar, och om det skulle behövas kan du även få hjälp att hitta en annan medicin med liknande effekt som kan tänkas vara mer lämplig i just ditt fall.