Clarityn gravid

Clarityn gravid – vad gäller under din graviditet?

Om du är gravid och lider av allergi ställs du inför ett problem som är mycket vanligt för gravida kvinnor.

Kan du ta din medicin utan att det skadar fostret?

Om du får läkemedel föreskrivna av din läkare har du förstås talat om för denne att du väntar barn, och ni kan tillsammans komma fram till ett läkemedel som är ofarligt för ditt lilla barn. Då det gäller receptfria läkemedel som du kan köpa på apotek utan att blanda in läkare är det däremot lite svårare. Kanske du tror att det är helt okej att ta receptfria läkemedel, att de inte kan vara farliga eftersom de kan köpas utan recept. Så är tyvärr inte fallet alla gånger.

Köper du receptfria mediciner som du tänker ta under din graviditet måste du mycket noga ta reda på vad som gäller för just det medlet.

Du ska inte använda Clarityn om du är gravid

Du bör inte använda Clarityn om du är gravid.

Åtminstone inte om du ska följa tillverkarens råd och det som står i bipacksedeln. Tillverkaren vill inte rekommendera användning under din graviditet, och det beror helt enkelt på att man inte har tillräcklig kunskap kring kombinationen Clarityn och graviditet.

Man vet helt enkelt inte om och i så fall hur Clarityn kan påverka fostret.

En undersökning som gjordes för några år sedan visade att det fanns en ökad risk för hypospadi (en ofullständig igenslutning av urinröret) bland pojkar där mamman tagit allergimedicin. Detta samband har inte kunnat bevisas, och därför finns det skilda uppfattningar om huruvida du kan ta Clarityn när du är gravid eller ej. Tillverkarna säger i alla fall nej och likaså EMEA, vilket är EU’s läkemedelsmyndighet. Det finns dock läkare som tvärtom rekommenderar just Clarityn som allergimedicin om du är gravid. Clarityn som är ett modernare preparat anses ge dig mindre biverkningar än de äldre preparaten, och läkarna menar att om du dras med en obehandlad allergi kan det påverka fostret mer negativt. Ditt barn kan kanske växa sämre om du mår dåligt.

Man tycker helt enkelt att FASS inte är tillräckligt uppdaterad, och att det idag är helt okej att du tar Clarityn under din graviditet.

Om du skulle behöva en allergimedicin under graviditeten är det helt klart bäst att kontakta din läkare och rådgöra med honom/henne om hur du ska göra. Det hela kan tyckas mycket förvirrande, och det beror på att det verkar vara en förändring på gång.

Kanske även FASS snart ser Clarityn som ett läkemedel som kan användas vid graviditet, men tills dess får du lita på din läkare.

Clarityn gravid – inte heller under amning

Tillverkarna säger också nej till användning av Clarityn under amning, eftersom läkemedlet utan tvekan går ut i den mjölk ditt barn får i sig.

Clarityn gravid, anmärkning: även vid detta tillfälle är det klokast att rådfråga din läkare.