Clarityn biverkningar

Du kan få en del oönskade effekter, det som kallas Clarityn biverkningar, av detta läkemedel.

Många har uppfattningen att läkemedel som är receptfria också är helt ”ofarliga”, och alltså inte ger biverkningar, men det stämmer inte helt.

Även receptfria läkemedel kan ge biverkningar, men det betyder inte att medlet är farligt. Det betyder inte heller att du nödvändigtvis kommer att känna av någon av de biverkningar som finns. Många äter denna medicin utan att drabbas av någon oönskad effekt alls, och du löper ingen stor risk att drabbas. För din egen trygghets skull kan det dock vara bra om du får information om de biverkningar som kan dyka upp.

För dig som känner igen dem om du skulle uppleva dem är det lättare att veta vad du ska göra, och därmed få bukt med dem så fort som möjligt, utan att du behöver oroa dig i onödan.

Clarityns vanligaste biverkningar

Det finns några få biverkningar som förekommer oftare än andra.

Detta betyder inte att de är särskilt vanliga, men de förekommer i alla fall någon gång då och då.

Om du är vuxen eller ungdom är det troligast att du drabbas av:

 • huvudvärk
 • dåsighet
 • ökad aptit
 • sömnproblem

För barn ser bilden lite annorlunda ut. Då är de vanligaste biverkningarna:

 • huvudvärk
 • nervositet
 • trötthet

Detta är alltså de biverkningar du löper störst risk att få.

Hur svåra besvär du i så fall får kan man inte säga, det varierar från person till person.

Under marknadsföringen av Clarityn har det också förekommit sällsynta fall av andra biverkningar.

Dessa har rapporterats i mycket sällsynta fall, så sällsynta att det inte går att ange någon siffra i procent, som du ofta kan se över biverkningar på andra läkemedel. Att du ska drabbas av någon av dessa är alltså inte speciellt sannolikt, men likväl är det bra om du känner till dem, om du trots allt skulle drabbas.

Dessa mycket sällsynta biverkningar är:

 • allvarlig allergisk reaktion
 • oregelbunden eller snabb hjärtrytm
 • yrsel
 • orolig mage
 • illamående
 • muntorrhet
 • håravfall
 • hudutslag
 • trötthet
 • leverproblem

Om du upptäcker någon eller några andra biverkningar, som inte finns uppräknade här, ska du vända dig till din läkare eller till apotekspersonal och berätta om dina besvär. Du kan också rapportera sådana, nya biverkningar till läkemedelsverket, med hjälp av en speciell tjänst på webben.

Om du drabbas av någon biverkning av din medicin och upplever att den blir värre ska du också kontakta läkare eller apotekspersonal så kan de ge dig råd.

Andra effekter av Clarityn

Clarityn har inga särskilda effekter på din förmåga att köra bil, eller använda maskiner som kräver stor koncentrationsförmåga.

Om du känner dåsighet, vilket ju är en av de biverkningar som kan förekomma, kan detta också påverka din förmåga att utföra precisionsarbete, dit ju bilkörning kan räknas. Det är då ditt ansvar att själv avgöra om du är tillräckligt koncentrerad, eller om dåsigheten gör att du kanske hellre bör avstå bilkörandet just då.

Clarityn biverkningar –  att tänka på

Eftersom en av de bieffekter som kan dyka upp är muntorrhet, bör du ta väl hand om dina tänder under den period när du tar Clarityn. Det du kan och bör göra är att se till att alltid borsta dina tänder minst två gånger dagligen, och då med en bra tandkräm innehållande fluor. Dessa åtgärder bör du vidta eftersom risken för karies ökar med muntorrhet.

Du bör också veta att Clarityn innehåller laktos, så om du inte tål vissa sockerarter, som exempelvis laktos, bör du rådgöra med läkare innan du tar Clarityn.

Om du tagit för mycket medicin

Om du av någon anledning fått i dig för hög dos av Clarityn bör du kontakta läkare eller apotekspersonal.

Detta för att få råd om vad du ska göra.

Det du kan råka ut för om du överdoserat Clarityn är

 • huvudvärk
 • sömnighet
 • snabba hjärtslag

Du kommer inte att få några allvarliga problem om du råkat få i dig för hög dos, för några sådana har inte rapporterats.

Men det kan ändå vara bra att prata med läkare eller annan person som är kunnig i ämnet och kan hjälpa dig i den situationen. I samband med detta kan det också sägas, att om du glömmer att ta din dos i tid, ska du ta den så snart som möjligt när du kommer på det.

Du ska däremot inte ta dubbel dos för att kompensera, utan hålla fast vid den normala dosen på 10 mg per dag.

Detta för att minimera risken av att du ska drabbas av några Clarityn biverkningar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *