Clarityn till barn

Kan du ge Clarityn till ditt barn?

Har du ett barn som lider av pollenallergi, eller pälsdjursallergi, damm- eller kvalsterallergi vill du naturligtvis ha ett läkemedel som snabbt hjälper mot barnets besvär.

Om ditt barn är sex år eller äldre och väger mer än 30 kilo, kan du ge Clarityn utan att söka läkarhjälp. Clarityn är receptfritt och du kan köpa det på apotek, eller i någon av de affärer som tillhandahåller receptfria läkemedel. Du kan även få medicinen utskriven av läkare, om du söker hjälp för ditt barns allergiska besvär. Om barnet är under 6 år eller väger mindre än 30 kilo är det nödvändigt att du tar barnet till läkare först.

Då får du inte ge barnet Clarityn utan doktorns inrådan!

Hur fungerar Clarityn?

Om du har ett barn som lider av allergi, kommer det att frigöras histaminer i barnets kropp då han eller hon utsätts för de ämnen som orsakar allergin.

Histaminerna ställer till en hel del förtret.

Vanligast är att barnet får rinnsnuva eller nästäppa, nysningar, klåda, rinnande och kliande ögon eller nässelutslag. Detta orsakas alltså av histaminerna, och därför behövs det ett ämne som tillhör gruppen antihistaminer, för att komma till rätta med dessa besvär. Clarityn är en sådan medicin, där det verksamma ämnet heter loratadin, och är det som ger sig på histaminerna och blockerar dessa. När histaminerna blockeras minskar besvären, oftast inom en timme.

Har ditt barn inte blivit bättre inom en vecka ska du kontakta läkare för att få ytterligare hjälp.

Hur mycket medicin ska barnet ha?

När du ska ge Clarityn till barn tittar man på hur mycket barnet väger när man bestämmer dosen.

Om barnet väger från 30 kilo och uppåt är dosen densamma som för vuxna, vilket innebär 1 tablett, en gång om dagen. Detta motsvarar 10 mg läkemedel.

Clarityn kan också fås som sirap, och då ger du barnet medicinen med den medföljande doseringsskeden (motsvarar en tesked), och dosen är då två stycken teskedar en gång om dagen.

Om barnet är mindre är det alltså läkare som ska besluta om medicinering och även avgöra rätt dos, men oftast rör det sig om halva ”normaldosen”, alltså 1 tsk istället för två. För tablettformen av Clarityn finns ingen rekommenderad dos angiven för barn med en vikt mindre än 30 kilo.

Om du ska ge tabletter till ett mindre barn måste du därför absolut följa den dosering din läkare har föreskrivit.

Clarityn barn – så ger du barnet medicinen

När du ska ge ditt barn Clarityn i tablettform ska du ge en tablett tillsammans med ett glas vatten som barnet sköljer ned tabletten med.

Det spelar däremot ingen roll om du ger medicinen till ditt barn i samband med mat eller ej. Vissa läkemedel ska du ta tillsammans med mat för att få bästa effekt, medan andra absolut inte ska intas vid måltid. När det handlar om Clarityn, har detta däremot ingen betydelse överhuvudtaget.

Om du istället använder Clarityn sirap behöver du inte ge barnet varken vatten eller mat, den går alldeles utmärkt att svälja ned ändå. Ännu enklare blir den att ta på grund av att den smakar persika, något som brukar tilltala barnen när de ska ta den.

Om ditt barn är allergiskt mot pälsdjur, och du vet att ni ska besöka någon med pälsdjur, är det bra om du ger medicinen en timme innan besöket.

Då hinner medlet verka och besvären behöver inte uppstå.

Ditt barn kan drabbas av biverkningar

Biverkningar förekommer i samband med alla läkemedel, och i alla patientgrupper.

Tyvärr kan även barn drabbas av de biverkningar som Clarityn kan ge.

Det finns tre biverkningar som vanligen ses hos barn som använder detta läkemedel:

 • huvudvärk
 • trötthet
 • nervositet

Clarityn barn, anmärkning: det finns även en del mer sällsynta biverkningar som har förekommit under marknadsföringen av Clarityn, men som det inte går att fastställa hur ofta de uppträder, och hur stor risk det är att just ditt barn drabbas av dem.

Fallen är hur som helst mycket sällsynta och risken bör vara väldigt liten, även om du inte kan få någon siffra på frekvensen.

Dessa biverkningar är

 • allvarlig allergisk reaktion
 • yrsel
 • oregelbunden hjärtrytm
 • snabb hjärtrytm
 • illamående
 • muntorrhet
 • orolig mage
 • hudutslag
 • håravfall
 • trötthet
 • leverproblem

Även om detta är mycket sällsynta biverkningar kan du tänka på att se till att barnets tänder borstas lite extra noga under behandlingen. Muntorrhet kan leda till ökad risk för karies, och sådant går ju att förebygga.

Även om man inte drabbas av muntorrhet skadar det ju inte med extra god munhygien. Slut text om Clarityn barn, red.