Clarityn och alkohol

Clarityn alkohol i kombination – är det ok?

De allra flesta har nog fått höra många gånger att alkohol och läkemedel inte är någon lämplig kombination.

Det stämmer för det allra mesta, eftersom väldigt många mediciner kan påverkas av den alkohol du dricker, och därmed få en annan eller starkare effekt. Ibland kan alkohol förstärka ett läkemedels effekt, och det kan ge konsekvenser som du kan ha svårt att förutse. I andra fall kan istället själva medicinen göra att effekten av alkoholen blir större än du väntar dig, och detta kan få svåra följder.

Därför är det, generellt sett, mycket klokt att vara försiktig med alkohol när du äter mediciner.

Eftersom Clarityn är ett läkemedel som du kan köpa receptfritt, får du kanske inte heller den information av en läkare, som du får om du får en medicin ordinerad av doktorn.

För att avhjälpa din osäkerhet i denna fråga får du här en förklaring om förhållandet Clarityn – alkohol.

Clarityn alkohol – inga restriktioner

När det gäller denna allergimedicin finns det faktiskt inga restriktioner, rörande samtidigt alkoholintag.

Detta beror på att man inte har iakttagit några oönskade effekter när de båda intas samtidigt. Om du vill ta ett glas vin eller öl under under din behandling med Clarityn är detta alltså helt ok.

Du bör vidta samma försiktighet kring ditt drickande som alltid, men några ytterligare restriktioner på grund av att du tar Clarityn finns inte.

Allergisk mot vin

Vad du kanske inte vet är att du kan få en allergisk reaktion av vin.

Det är då inte själva ruset som avses, utan det kan finnas bland annat histaminer, sulfiter och jordgubbsextrakt i ett vin, och detta kan ge dig en allergisk reaktion om du är känslig mot sådana ämnen.

Det är ju inte så kul att sitta på en, för övrigt trevlig fest med rinnande näsa och röda ögon.

För att undvika detta kan du då ta en tablett Clarityn i förebyggande syfte, om du vet att du kan reagera på dessa ämnen. Detta är helt ofarligt och rekommenderas faktiskt till och med på Systembolagets hemsida, av en där namngiven allergolog.

Är du mycket känslig för histamin bör du se upp med röda viner, särskilt sådana som lagrats länge på gamla fat.

Histaminhalten kan variera mellan olika flaskor, men är du mycket känslig bör du kanske avstå dessa viner. Mousserande viner bör du också undvika då, eftersom de innehåller höga halter av ett ämne som är närbesläktat med histamin, och heter tyramin.

Kanske kan du klara även dessa viner genom att ta en Clarityn i förebyggande syfte, men det beror på hur pass känslig du är.