Clarityn

Här hittar du mer information om Clarityn.

Du får svar på dina vanligaste frågor!

Antihistaminer är den grupp av läkemedel som oftast används mot allergisymptom som snuva, ögonbesvär och nässelutslag. Till denna grupp hör Clarityn, en mycket vanlig medicin med den verksamma substansen loratadin.

Läkemedlet används av både vuxna och barn, och är lämpligare för mindre barn än läkemedlet Loratadin.

Så doserar du Clarityn

Det spelar ingen roll om du använder Clarityn i sirapsform eller i tablettform, den vanligaste dosen är i båda fallen 10 mg per dag.

I sirapsform innebär detta att du behöver ta två teskedar, vilket du lättast mäter upp direkt med det doseringsmått som alltid medföljer förpackningen. När det gäller tabletterna är det mycket lätt att hålla reda på dosen eftersom en tablett innehåller just 10 mg. Mer om dosering och vad du bör tänka på sidan om Clarityn dosering. Detta kan vara bra att läsa eftersom det finns vissa fall där det inte är den vanliga dosen som gäller, utan där du kan behöva ta en mindre dos, eller ta medicinen mer sällan.

Det är viktigt att du redan från början hittar rätt dos för att på kort tid bli av med dina allergibekymmer.

Clarityn till ditt barn (oavsett ålder)

Alla kan drabbas av allergier oavsett ålder, och det händer ofta att även barn drabbas av exempelvis pälsdjursallergi eller pollenallergi.

Det gäller då att så snabbt som möjligt hitta en behandling som fungerar, och ett av de läkemedel som används i dessa fall är just Clarityn.

Om ditt barn fyllt 6 år kan du tryggt köpa Clarityn receptfritt på apoteket och dosera enligt anvisning.

Detta gäller om ditt barn väger 30 kg eller mer. Om ditt barn är yngre än 6 år, eller inte väger 30 kg, ska du istället ta kontakt med din hälsocentral för att låta en läkare undersöka ditt barn, för att eventuellt skriva ut recept på Clarityn samt rekommendera lämplig dos för just ditt barn, baserat på hur mycket ditt barn väger.

Ibland väljer man att ge barn Clarityn i sirapsform, delvis på grund av att detta kan vara ett lättare sätt att få i barnet medicinen. Även här styrs dosen av vikten.

Mer om vad du bör tänka på när ditt barn ska börja använda Clarityn mot sin allergi finner du på denna sida: Clarityn och barn.

Att tänka på när du är eller planerar att bli gravid

Graviditeten är för de allra flesta en mycket lycklig period i livet, men även en period som ofta medför många frågor.

För dig som drabbas av allergibesvär under denna tid dyker säkert frågor kring medicinering upp. Vilka allergimediciner kan du egentligen ta utan att riskera att det blir några fosterskador?

Clarityn bör inte tas när du är gravid, något som tillverkarna själva meddelar i sina bipacksedlar. De anser inte att de kan ta ansvar för användning under graviditet eftersom det inte utförts tillräckligt många studier med tillfredsställande resultat inom området. Mer om vad man kommit fram till under de studier som utförts, och mer om vad läkare säger finner du här: när du är gravid eller ammar.

Din alkoholkonsumtion vid Claritynbehandling

Somliga, för att inte säga de flesta mediciner kan öka den effekt du får av alkoholkonsumtion.

Alkohol kan också förändra effekten av många läkemedel. När det gäller Clarityn behöver du dock inte oroa dig för något sådant. Studier visar inte någon som helst påverkan vad gäller effekten av medicinen vid samtidig alkoholkonsumtion, och medicinen ska heller inte påverka alkoholens effekt i din kropp. Om du känner att du vill dricka alkohol på en fest trots att du lider av allergi och behöver medicin just då så är det alltså inget hinder.

Du kan få mer information kring detta genom att läsa vidare här (om Clarityn och alkohol).

Biverkningar förekommer i viss utsträckning när du tar Clarityn

Det finns inte många mediciner som inte medför risk för några biverkningar.

Även Clarityn kan ge biverkningar, även om de inte är många, och oftast inte farliga.

Biverkningarna som kan uppstå är olika för barn och vuxna.

Vuxna drabbas oftast av huvudvärk och sömnproblem medan barn oftare upplever nervositet och huvudvärk. Detta är några av de biverkningar som rapporteras som vanligast, medan orolig mage, håravfall, leverbesvär, hudutslag och allvarliga allergireaktioner också förekommit under marknadsföringen av läkemedlet, dock har dessa biverkningar varit mycket sällsynta.

Biverkningar är något som du bör sätta dig in i på förhand, för att känna dig tryggare när du påbörjar din behandling.

På dessa sidor finns information om fler biverkningar, samt vart du ska vända dig om du skulle råka ut för något av dessa besvär under din behandling med Clarityn. Mer här: Clarityn biverkningar.