Loratadin biverkningar

Alla läkemedel kan ge biverkningar, det är du säkert medveten om, här kan du läsa mer om loratadin biverkningar.

Detta gäller naturligtvis också för de läkemedel som innehåller Loratadin.

Du kan få biverkningar som är allt från mycket lätta till riktigt allvarliga och du kan här läsa om dem, för att få en större förståelse för hur detta läkemedel kan påverka dig. Detta kan vara bra att ha koll på, eftersom bara vetskapen om att du kan drabbas av biverkningar kan skrämma upp dig i onödan, och kanske göra att du känner dig osäker inför att ta den medicin din läkare skrivit ut.

Om du får kunskap om de biverkningar du kan drabbas av, vad som är vanligt förekommande och vad som är mer sällsynt, känner du dig säkrare.

Och du ska naturligtvis också veta att du, bara för att det finns vissa biverkningar, inte alls behöver drabbas av dem. Alla som tar ett läkemedel drabbas inte av de biverkningar som kan förekomma, så du kan till och med äta medicinen utan att känna av en enda biverkning. Det är mycket individuellt, från person till person, hur man reagerar på ett läkemedel.

Topp 4 Loratadin biverkningar – de allra vanligaste som kan drabba dig

När du tar ett läkemedel med loratadin som den aktiva substansen är de allra vanligast förekommande biverkningarna fyra till antalet:

 1. huvudvärk
 2. trötthet
 3. sömnighet
 4. nervositet

Dessa fyra biverkningar uppträder som de absolut vanligaste biverkningarna oavsett vilken medicin innehållande loratadin du tar.

Dessa räknas alltså som vanliga och de uppträder hos en till tio av hundra användare, det är alltså 1-10 % av de som tar en medicin med loratadin som drabbas av dessa biverkningar. Du löper med andra ord relativt stor risk att känna av någon av dessa biverkningar, men det är ändå 90 % eller fler som inte får dessa biverkningar.

Gå vidare här för att för mer allmän information: användning av Loratadin för bästa resultat och vad du måste tänka på innan du tar dina tabletter.

Biverkningar som förekommer mer sällan

De ovan nämnda biverkningarna är alltså de i särklass vanligast förekommande, men du riskerar också att drabbas av andra, mer sällsynta, oönskade effekter av din medicinering.

En till tio av tusen användare kan drabbas av

 • sömnlöshet
 • ökad aptit

Ännu mer sällsynta biverkningar är sådana som drabbar färre än en till tio av tusen, och om du har otur och råkar vara en av dessa kan något av följande drabba dig:

 • du kan råka ut för en allvarlig allergisk reaktion
 • du kan drabbas av yrsel
 • du kan bli illamående eller få magkatarr
 • du kan få muntorrhet
 • du kan få hudutslag, eller drabbas av håravfall
 • din lever kan påverkas så att dess funktion blir onormal
 • ditt hjärtrytm blir snabb
 • du kan få hjärtklappning

Detta är alltså mycket sällsynta effekter som kan uppstå om du tar loratadin, så risken att du ska få någon av dessa är mycket liten.

Dock är det bra om du har kunskap om att de kan förekomma. Då vet du, att OM du drabbas av något av detta beror det antagligen på din medicin, och du behöver inte bli rädd att du lider av någon svår sjukdom. Besvären kommer att försvinna när du slutar med medicineringen, men du ska naturligtvis kontakta din läkare och rådgöra med denne om hur du ska göra med din medicin.

Om du drabbas av muntorrhet är det extra viktigt att du tänker på att borsta tänderna två gånger om dagen med fluortandkräm. Tänderna kan skadas om du är torr i munnen, särskilt om din behandling är långvarig.

Skulle du drabbas av en allergisk reaktion ska du omedelbart sluta använda medlet och kontakta sjukhus eller din läkare.

Om du har fått någon eller några av de biverkningar som loratadin kan ge, och du upplever att dessa blir värre efter hand bör du också kontakta din läkare eller apotekets personal. Samma sak gäller  om du får någon biverkning som inte finns angiven här eller i den bipacksedeln som följer med din medicin.

Du kan också själv rapportera biverkningar du, eller någon du känner, fått av läkemedlet, till läkemedelsverket.

Det är då främst om du drabbats av någon effekt som inte finns beskriven. Då kan det vara bra att rapportera. Om det är flera som drabbats av den kommer den kanske också med i listan över biverkningar senare. En sådan rapport kan du enklast göra via läkemedelsverkets hemsida, där det finns en speciell tjänst just för sådan rapportering.

Då ska du vara försiktig med loratadin

Om du har en kraftigt nedsatt leverfunktion måste du tala med din läkare innan du tar ett läkemedel innehållande loratadin.

Det kan vara nödvändigt att din läkare minskar din dos om du har sådana problem.

Om du ska genomgå ett pricktest, ska du avsluta behandlingen minst två dygn (48 timmar) innan testet, för annars kan medicinen påverka dina testresultat och du får kanske inte ett korrekt resultat.

Om du är gravid bör du inte använda loratadin, eftersom det inte finns tillräcklig erfarenhet för att säkert kunna använda medlet under graviditet. Medlet är heller inte lämpligt att använda vid amning.

Känn efter innan du kör bil!

Eftersom en av de vanligare biverkningarna är trötthet och dåsighet, kan detta naturligtvis påverka din förmåga och lämplighet att köra bil.

Alla påverkas vi olika av läkemedel, och därför måste du själv känna efter om, och i så fall hur, du påverkas av loratadin. Känner du dig trött av medicinen försämras din reaktionsförmåga, och du kanske inte bör sätta dig bakom ratten. Men, vi påverkas alla olika, och det är det är i slutändan ditt eget ansvar att bedöma om du har tillräcklig koncentrations- och bedömningsförmåga för att kunna köra bil. Slut på artikeln om loratadin biverkningar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *