Så använder du Loratadin


Warning: Undefined array key "random_ads_start_direction" in /home/htpse/sites/loratadin.se/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 1087

Så använder du Loratadin.

Drabbas du ofta eller tillfälligt av allergiska besvär?

Då kan det hända att du fått Loratadin rekommenderat av läkare eller farmaceut. Loratadin är ett receptfritt läkemedel där även det verksamma ämnet heter just loratadin. Läkemedlet finns i olika styrkor och även olika varumärken, och medicinen kan användas av såväl vuxna som barn över 12 år.

De läkemedel som används för att lindra allergiska besvär är ofta antihistaminer, så även Loratadin.

Läkemedlet motverkar därför den effekt som histamin ger när det utsöndras i kroppen vid en allergisk reaktion. Detta gör att du kan använda Loratadin för att minska besvären om du drabbas av rinnsnuva och nysningar samt klåda i ögonen, besvär som kan uppstå vid exempelvis pollenallergi. Just pollenallergi är en allergi som du själv kan konstatera att du lider av om du drabbas av allergiska besvär under pollensäsongen.

Om du däremot misstänker att du lider av pälsdjursallergi eller annan typ av permanent allergi bör du uppsöka läkare för att få detta konstaterat innan du börjar ta Loratadin, detta för att få rätt diagnos och den hjälp du behöver.

Innan du tar Loratadin

Loratadin är som sagt ett receptfritt läkemedel, och medför därmed inte lika många potentiella risker som starkare, receptbelagda läkemedel.

Det finns dock ändå några saker att tänka på innan du påbörjar en behandling med Loratadin, och detta gäller i synnerhet om du har några tidigare hälsoproblem.

Om du lider av nedsatt leverfunktion är det viktigt att du tar kontakt med din läkare och ber denne om råd innan du tar Loratadin. Denne kan då avgöra vilken dos du bör ta av läkemedlet, samt om det är lämpligt att du använder denna medicin över huvud taget.

Om du är gravid bör du inte använda detta medel alls, eftersom man inte vet huruvida det påverkar fostret eller inte. Även under amning bör du avstå från medicinen eftersom det är känt att läkemedlet går ut i modersmjölken och därmed påverkar barnet.

Naturligtvis bör du undvika att ta Loratadin om du är allergisk mot något av de ämnen som finns i läkemedlet, exempelvis loratadin eller laktos som också finns i medicinen.

Så tar du Loratadin

Loratadin är ett läkemedel som verkar snabbt, redan efter en timme bör du kunna märka effekt.

Effekten sitter sedan i cirka ett dygn, vilket gör att rekommenderad dos brukar vara 1 tablett per dygn för både vuxna personer och barn över 12 år. Barn som är yngre än 12 år kan i vissa fall också behandlas med Loratadin, men då enbart efter rekommendation av läkare.

Om du efter en veckas användning fortfarande inte ser någon effekt bör du kontakta läkare för att få hjälp med att hitta en annan medicin som kan hjälpa dig mot dina besvär.

Vissa patienter kan uppleva en dåsighet när de behandlas med Loratadin. Om du är en av de drabbade bör du tänka dig för innan du kör bil eller annat fordon eftersom detta kan påverka din körförmåga. För de allra flesta är detta dock inte aktuellt.

För att du ska kunna se hur just du reagerar på medicinen är det dock viktigt att du inte ger dig ut i trafiken direkt när du tagit medicinen första gången.