Loratadin Ratiopharm

Loratadin Ratiopharm är ett läkemedel som du kan köpa receptfritt på apotek, för att du själv ska kunna lindra lättare besvär av allergi, utan att du först måste uppsöka läkare.

Meningen är naturligtvis inte att du ska ställa diagnos på egen hand, det är en läkares jobb.

Har du besvär som du misstänker kan vara allergi ska du uppsöka läkare för att få konstaterat att det är allergi och ingenting annat du lider av. Om du däremot redan fått en diagnos och vet att du är allergisk, kan du själv skaffa detta läkemedel när du behöver.

Om du tar reda på så mycket som möjligt om den medicin du tar, blir det både lättare och tryggare för dig att medicinera på egen hand.

När ska du ta Loratadin Ratiopharm?

Det här är en av flera mediciner av sorten loratadin, en antihistamin, som hjälper dig att få tillfällig bukt med allergisymptom.

Om du har en pollenallergi är detta ett lämpligt läkemedel att använda, och den allra bästa effekten får du om du har chans att inta medlet redan innan de första problemen uppstår. Detta är naturligtvis inte alltid helt enkelt, men just när det gäller pollen brukar det kunna gå om du håller koll på pollenrapporterna.

Det är inte säkert att det är just pollen du är allergisk emot.

Denna medicin kan du också använda om din läkare konstaterat att du lider av pälsdjursallergi, eller allergi mot damm eller kvalster. Om din allergi ger dig besvär såsom ögon som kliar eller rinner, täppt näsa eller rinnsnuva kan du ta Loratadin ratiopharm. Medicinen är då tänkt som behandling för tillfälliga besvär, så du ska alltså inte ta medlet under lång tid, eller i förebyggande syfte. Om du fått medicinen utskriven av din läkare ska du självklart följa den ordination du fått.

Ovanstående råd gäller då du köper din medicin utan recept.

Var försiktig

Om du är allergisk mot loratadin, eller någonting annat som ingår i medicinen, ska du inte ta medlet.

Bland annat ingår laktos, vilket innebär att du bör vara försiktig med att ta tabletterna om du vet med dig att du är känslig mot laktos.

Om du lider av något av de sällsynta ärftliga tillstånden

 • galaktosintolerans
 • total laktasbrist
 • glukos/galaktosmalabsorption

bör du inte ta medlet alls. Då bör du tala med din läkare för att få råd om vilken medicin du istället ska använda mot dina allergibesvär.

Om du har en allvarligt försvagad leverfunktion ska du också prata med din läkare innan du tar medicinen, eftersom det kanske behövs annan dosering, eller ett annat medel.

Om du ska genomgå ett allergitest är det av stor vikt att du inte tar Loratadin Ratiopharm senare än 48 timmar före testet, eftersom medicinen då kan påverka resultatet av testet.

Ta inte Loratadin Ratiopharm

Om du är gravid bör du inte ta detta medel.

Detta gäller även andra typer av Loratadin, och anledningen till denna rekommendation är att det inte finns tillräckligt stor erfarenhet av Loratadin i samband med graviditet, vilket gör att du avråds fullständigt från att ta medicinen om du är gravid.

Du bör heller inte ta den under den tid du ammar ditt barn, eftersom det här är en medicin som direkt överförs i bröstmjölken, och följaktligen då till ditt barn.

Dosering

Om du är vuxen, eller åtminstone över 12 år, och din kroppsvikt är över 30 kilo, ska du ta en tablett en gång om dagen.

Har du inte blivit bättre inom en vecka ska du kontakta läkare. Du bör inte använda denna medicin mer än tre månader i följd, om inte din läkare sagt annat.

Biverkningar av Loratadin Ratiopharm

Som alla läkemedel kan också Loratadin Ratiopharm ge en del oönskade effekter.

Det finns några få biverkningar som är vanligare, det vill säga det är mellan en och tio av hundra användare som kan råka ut för dem. Dessa är

 • huvudvärk
 • nervositet
 • sömnighet
 • trötthet

Dessa fyra är de biverkningar det är mest sannolikt att du drabbas av, om du över huvud taget känner av några biverkningar. Om upp till tio procent drabbas av dessa är det också mycket möjligt att du kan gå igenom din behandling utan att få några oönskade effekter av medicinen alls.

Sömnlöshet och ökad aptit är två biverkningar som du kan råka ut för, även om de är sällsynta.

Man räknar med att mindre än en procent av användarna drabbas av dessa biverkningar.

En annan biverkning, som är mycket sällsynt, men som kan förekomma, är muntorrhet. På grund av detta rekommenderas att du är mycket noga med din tandborstning, och använder tandkräm som innehåller fluor två gånger om dagen för att undvika karies som kan uppträda om munnen är torr.

Mycket sällsynta biverkningar är

 • håravfall
 • allergiska reaktioner
 • yrsel
 • snabb hjärtrytm
 • hjärtklappning
 • illamående
 • mag- och tarminflammation
 • utslag på huden
 • försämrad leverfunktion

Dessa biverkningar är alltså mycket sällsynta, de drabbar färre än en av tiotusen användare, och sannolikheten att du ska råka ut för någon av dem är inte särskilt stor, men det kan ändå vara bra att du känner till att de existerar.

Då behöver du inte bli så orolig om du känner av något av ovanstående, utan förstår att det har med din medicin att göra.

Skulle du råka ut för biverkningar som inte finns nämnda här, eller om du oroar dig för att biverkningarna inte försvinner bör du tala med din läkare om detta.

Alkohol och andra mediciner

Ofta när du tar en medicin kan det vara olämpligt att samtidigt ta andra mediciner, eller att dricka alkohol, eftersom olika mediciner tillsammans kan påverka varandra och dess effekter, precis som alkohol också kan påverka effekten av ett läkemedel. När det gäller Loratadin Ratiopharm har man inte sett några oönskade effekter i samband med andra mediciner, så du kan använda denna medicin även om du samtidigt tar något annat läkemedel.

Det är heller inte farligt att använda alkohol i samband med medicineringen med Loratadin Ratiopharm.