Loratadin Actavis

Loratadin Actavis är en antihistamin där verkningsmedlet är loratadin med styrkan 10 mg.

Tabletterna är runda och platta och färgen är vit. På ovansidan av tabletten står bokstaven L. Företaget som innehar rättigheten till detta läkemedel heter Actavis Group PTC efh och de finns på Island.

Precis som andra tabletter med verkningsämnet loratadin används Loratadin Actavis till att ge lindring till patienter med allergiska reaktioner, som exempelvis snuva och klåda samt ögonbesvär.

Du behöver inte gå till läkaren för att få ett recept, då dessa tabletter är receptfria och kan köpas på i stort sett vilket apotek som helst. Om du känner dig osäker på hur du bör använda tabletterna kan du be en farmaceut att förklara detta för dig.

Strunta i Loratadin när du är gravid

Om du är gravid och besväras av allergi mot pollen, damm, pälsdjur eller något annat som ger besvär som rinnsnuva och klåda bör du ta kontakt med sjukvårdspersonal som kan ge dig tips om bra läkemedel som inte medför några risker för fostret. Du bör undvika Loratadin Actavis eftersom detta eventuellt kan påverka fostret i magen.

Om du upplever allergiska problem medan du ammar ditt barn bör du också be om råd angående lämpliga mediciner som kan användas utan risk för barnet du ammar. Loratadin Actavis förs över till modersmjölken, något som gör läkemedlet olämpligt att använda under den period du ammar ditt barn.

Om din lever har nedsatt funktion bör du rådgöra med din läkare innan du tar Loratadin Actavis mot dina besvär. Det kan hända att du kan använda medicinen, men det kan bli aktuellt med en lägre dos.

Andra anledningar till att undvika detta läkemedel är om du lider av överkänslighet mot verkningsmedlet i medicinen, eller om du exempelvis är laktosintolerant, då laktos finns i denna medicin.

Vanlig dosering av Loratadin Actavis

Oavsett om det är du själv som använder Loratadin Actavis eller om det är ditt barn som ska ges medicinen så är vanlig dosering 1 tablett dagligen.

Effekten sitter normalt i under ett helt dygn, och i de flesta fall märks en tydlig skillnad redan en timme efter det att medicinen intagits. Om det är så att en läkare ordinerat medicinen av annan anledning än allergibesvär så kan det hända att det är en annan dosering som gäller, och det är då viktigt att du följer denna.

Detsamma gäller om medicinen ordinerats till barn under 12 år.

Få biverkningar av läkemedlet

Loratadin Actavis är ett läkemedel med mycket få biverkningar.

Några få vanliga biverkningar finns, närmare bestämt huvudvärk, trötthet och nervositet. Ett par mindre vanliga biverkningar går också att hitta, nämligen ökande aptit samt besvär med sömnlöshet. Bland de sällsynta biverkningar går det att finna maginflammation, allvarliga allergiska reaktioner, hudutslag och förändrad hjärtrytm.

Precis som med andra läkemedel ska du genast ta kontakt med läkare om du får besvär av biverkningar som håller i sig under en längre tid, eller om biverkningarna orsakar stora besvär för dig.

Ofta går det hela att lösa genom att doseringen av Loratadin Actavis förändras eller genom att du slutar använda medicinen.