Loratadin alkohol

När du fått Loratadin utskrivet av din läkare, har du kanske när du kommer hem frågor som du inte tänkte på att ställa till din läkare, till exempel kombinationen loratadin alkohol.

Eller kanske frågor som du av olika anledningar inte ville ställa.

En vanlig fråga, som också du kanske undrar över, är om du kan inta alkohol samtidigt som du behandlas med Loratadin.

Antagligen vet du att du oftast ska vara försiktig med alkohol om du äter medicin. Många gånger påverkas du av medicinen, samtidigt som också alkoholen påverkar din hjärna och effekten kan vara svår att förutse. Därför är det mycket klokt att du har dessa funderingar och att du tänker dig för innan du tar ett glas när du står på medicinbehandling.

Du kan nog se, om du tittar på olika frågespalter eller forum, att många med dig ställer samma fråga.

Och det är inte bara du som fått lära att alkohol och medicin aldrig får blandas. Vad gäller då när det handlar om just Loratadin, kanske du undrar.

Loratadin alkohol i kombination – Inga kända faror

Loratadin är ett antihistamin som verkar dämpande på histamineffekten i kroppen vid allergiska reaktioner.

Det är den enda effekt detta läkemedel har, och därför påverkas inte medicinen av ett alkoholintag, och den effekt du får av alkoholen påverkas heller inte av läkemedlet. Det finns alltså inga som helst belägg för att det är farligt om du dricker alkohol under din loratadinbehandling, och därför finns det heller inga restriktioner angivna från läkemedelsverket eller tillverkare av Loratadin.

Din kropp, och framför allt din hjärna påverkas naturligtvis av den alkohol du dricker, och denna påverkan varierar från person till person.

Hur du själv påverkas vet bara du, och just denna medicin kommer inte att förändra denna påverkan åt vare sig det ena eller det andra hållet. Detta innebär att du kan använda alkohol även om du medicinerar med Loratadin, men du bör självklart tänka på att dricka med måtta. Detta är ett råd som alltså inte specifikt ges vid alkoholintag tillsammans med Loratadin, utan detta är ett allmängällande råd. Om du dricker med måtta kan ett glas vin eller två vara till glädje, medan ett för stort intag av alkohol istället kan ställa till problem.

På dina funderingar kring hur Loratadin och alkohol går ihop får du alltså ett lugnande svar, du kan lugnt ta ett glas vin till middagen, eller gå på fest utan att behöva strunta i drinkarna, trots att du på grund av dina allergiska bekymmer måste ta Loratadin samtidigt.

Klicka här för att läsa mer om loratadin.