Loratadin

Här kan du läsa mer information och få svaret på intressanta frågor (de vanligaste) om antihistaminen loratadin.

Detta läkemedel som du kanske känner bättre under namnet Clarityn. Ett läkemedel som du använder för att lindra allergiska besvär till exempel pollenallergi.

Du använder loratadin först och främst när du har drabbats av allergiska besvär i dina ögon eller i din näsa. Dina besvär kan uppkomma av olika anledningar, till exempel så kan orsaken vara att du är överkänslig mot kvalster och pollen (ibland även helt ”vanligt” damm).

Klicka här för att läsa om topp 4 biverkningar som kan drabba dig.

Faktaruta:

Antihistaminer används vid hantering av allergiska tillstånd. De är användbara för att behandla klåda som beror på frisättningen av histamin. De tidiga så kallade ”första generationens” antihistaminer, såsom prometazin, orsakade sedering. Detta är mindre problem med nyare ”andra generationens” antihistaminer, såsom loratadin, och ”tredje generationens” antihistaminer som desloratadin. De orala antihistaminerna som finns i Sverige för att behandla allergiska tillstånd listas hos fass. Desloratadin och fexofenadin är registrerade för användning hos spädbarn sex månader och äldre, medan loratadin och cetirizin kan användas från 12 månaders ålder. Vissa antihistaminer används för att motverka illamående eller lugnande egenskaper.

Loratadin – läkemedlet som lindrar dina allergiska besvär

Har din läkare rekommenderat Loratadin mot dina allergiska bekymmer eller har du själv bestämt dig för att prova just denna medicin?

Oavsett vilket så är chansen god att du kommer att uppleva rejäl lindring av dina allergisymptom tack vare detta läkemedel.

Loratadin innehåller, som namnet antyder, det verksamma ämnet loratadin, och detta är en antihistamin som verkar genom att hämma den effekt som histamin ger i din allergidrabbade kropp. Så fungerar Loratadin.

Ingen anledning till oro vid användning av Loratadin

Loratadin mot allergi
Loratadin använder du i första hand för att lindra dina allergiska besvär.

Många mediciner medför risk för många, och ibland allvarliga biverkningar, men när det gäller Loratadin är de möjliga biverkningarna få och vanligtvis ofarliga.

Trötthet och huvudvärk hör till de vanligare biverkningarna, även om det i sällsynta fall händer att användare även drabbas av förändringar av hjärtrytm, håravfall och andra relativt svåra och oönskade biverkningar.

Mer om vilka biverkningar som skulle kunna uppstå hittar du på den här sidan: Loratadin biverkningar.

Även om Loratadin inte har många biverkningar kan det vara bra att läsa igenom den information som finns att få om detta, för att du ska kunna känna igen symptomen om de skulle dyka upp. På det sättet behöver du inte drabbas av oro om du mot förmodan skulle uppleva några av de mer sällsynta biverkningarna.

Viss eftertanke är alltid bra

När du ska börja med en ny medicin, vilken medicin det än må vara, är det klokt att på förhand ta reda på vilka kontraindikationer som finns och om det finns någon anledning för dig att undvika läkemedlet.

Detta gäller naturligtvis även när du planerar att börja använda Loratadin.

Även om Loratadin inte är något receptbelagt läkemedel, och heller inget starkt medel, så finns det i vissa fall skäl att vidta försiktighetsåtgärder. Detta gäller bland annat dig som är gravid, ammar eller har problem med levern. Mer om vad du bör tänka på innan du påbörjar din behandling finner du här: Innan du tar Loratadin.

För dig som är gravid finns utförlig information kring vad du bör tänka på här: Loratadin och gravid.

Så bör du använda Loratadin för bästa resultat

Att använda Loratadin är mycket enkelt, det enda du behöver göra är att hålla ordning på din dos.

Vanligtvis ligger dosen för receptfri användning på 10 mg per dag, vilket innebär att du bara behöver ta en tablett per dygn. Så använder du Loratadin.

Du som tidigare tagit andra läkemedel vet säkert att det ofta finns stränga restriktioner kring användning av alkohol under läkemedelsbehandling. Några sådana strikta restriktioner finns inte när det gäller alkoholbruk och Loratadin, men om du vill veta mer om hur du bör förhålla dig till alkohol under behandling kan du titta på denna sida: Loratadin och alkohol

Loratadin används ofta av vuxna, men kan ges även till barn som hunnit fylla 12 år. Dosen är vanligtvis densamma även för barn, vilket gör medicinen mycket enkel att hantera. Yngre barn bör inte ges detta läkemedel, såvida inte din läkare sagt något annat. Ytterligare fakta om vad du bör tänka på om du funderar på att ge ditt barn Loratadin finns här: Loratadin till barn.

Olika typer av Loratadin

Loratadin tablett
En tablett med loratadin (från Clarityn).

När det gäller Loratadin så finns det flera olika företag som marknadsför och säljer denna medicin, något som du kommer att märka såväl när du söker information om läkemedlet online som när du besöker ett apotek för att köpa medlet.

I dagsläget finns sju olika typer av Loratadin, närmare bestämt:

Samtliga varianter är vanliga tabletter, förutom Loratadin Sandoz som är en tablett som faller sönder i munnen, vilket kan vara lämpligt om du har problem med att svälja vanliga tabletter.

Styrkan på samtliga av dessa läkemedel är 10 mg, vilket gör att dosen förblir densamma oavsett vilket av dessa läkemedel du köper.

Se även Clarityn.

Samtliga typer av Loratadin är receptfria, men kan ibland även rekommenderas av läkare för andra ändamål än det vanligaste, vilket är behandling av allergiska besvär som kan uppstå vid allergi mot damm, pälsdjur eller pollen för att nämna några exempel. Om läkaren rekommenderat Loratadin till dig eller ditt barn av andra anledningar än för att lindra vid allergi är det viktigt att du lyssnar noga på specifika doseringsanvisningar för att behandlingen och effekten ska bli korrekt.

Antihistaminer med loratadin mot allergi.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *